Bodywork – vědomá práce s tělem

Co znamená vědomá práce s tělem

V dnešní době často používáme tělo automaticky, nevědomě, jako nástroj. Důvodem je, že svou pozornost neustále zaměřujeme ven. Každou vteřinu jsme atakování tisíci podněty zvenčí – práce, partneři, rodina, televize, reklamy, sociální sítě… Díky tomu se úplně odpojíme od svého těla a přestaneme vnímat jeho skutečné potřeby. Snahy těla komunikovat např. nevolností nebo bolestí to, že mu naše chování neprospívá, přecházíme nebo řešíme léky. Dlouhodobě je však tento způsob nevědomého sebe-zneužívání neudržitelný. Cítíme zvýšenou únavu, velké napětí, ztrácíme energii cokoliv dělat nebo změnit, nemáme na nic chuť, nic nám nedělá radost, cítíme, že spíš přežíváme, než žijeme. Vědomá práce s tělem nás vede zpět k nám samým, obrací pozornost z vnějšího světa dovnitř do sebe. Pomocí práce s dechem a dotekem nás učí znovu vnímat své tělo a uvědomovat si, co se v něm děje. Učí nás, jak nedávat pozornost myšlenkám, ale směřovat ji do našeho nitra. Zároveň při ní dochází k hluboké relaxaci, která nám v každodenním životě často chybí. Díky vědomé práci s tělem se staneme citlivější a vnímavější. Začneme opouštět staré vzorce chování, které jsou pro nás destruktivní. Začneme vnímat signály těla, které upozorňují na to, že je v našem životě něco špatně. Jen tak na ně můžeme začít reagovat a tím předejít většině nemocí. Díky vědomé práci s tělem k sobě budeme pozornější, začneme si více všímat kde cítíme stažení, kdy jsme unavení a kdy tělo volá po odpočinku. Jakmile obrátíme pozornost dovnitř, začneme si více vážit sami sebe, budeme lépe umět říkat ANO i NE, lépe a jasněji komunikovat své potřeby. Přestaneme zneužívat sami sebe ve prospěch jiných. Vyvstane nové chápání a prožití sebe-hodnoty, sebe-vědomí a sebe-lásky.

Jaké techniky vědomá práce s tělem obsahuje?

Vědomá práce s tělem je souborem technik obsahujících mimo jiné tantrické masáže, biodynamické masáže a cvičení, uvolňování emocionálního stresu (de-armouring), dechové techniky, dynamické meditace, práci se vztekem, etikoterapii či koučink. Jedná se o celostní přístup, který současně pracuje jak s tělem, tak s psychikou. Každé setkání se odvíjí od individuálních potřeb klienta, který je po celou dobu setkání plnohodnotným partnerem svému průvodci.

Pro koho je vědomá práce s tělem vhodná

Pro všechny, kteří cítí, že je na čase udělat v životě něco jinak. Pokud Vám chybí energie, cítíte se dlouhodobě unaveni, nemáte motivaci s čímkoliv začít a cokoliv dělat, chybí vám radost, lehkost a živost, máte pocit, že žijete pouze demoverzi vašeho života, nebo jen hledáte hluboké uvolnění a odpočinek, je pro vás vědomá práce s tělem nejlepší cestou.

Pro koho není vědomá práce s tělem vhodná

Pro osoby trpící psychickými poruchami, které jsou v psychiatrické péči nebo užívají antidepresiva či jiná psychofarmaka. Vědomá práce s tělem nenahrazuje odbornou lékařskou péči. Vyžaduje plné vědomí a zodpovědnost sám za sebe, za své prožitky a procesy. Jde o způsob sebepoznání a seberozvoje, který nám může pomoci změnit přístup k sobě samým a k našemu životu.

Zaujala vás vědomá práce s tělem?